Дхарма и садхана

семинар със свами Шивамурти Сарасвати

 

10-11 март 2018 г.

Интер Експо Център | София

„Когато човек съумее да изяви красотата, която носи в себе си, той действа дхармично.“ 

свами Ниранджанананда Сарасвати

Дхарма

Думата „дхарма“ има много значения. Общият превод е „дългът, който трябва да изпълним в живота си“. Думата е много богата и има много нюанси.

Садхана

„Садхана“ обикновено означава „духовна дисциплина“, но също има и други значения, като например „процес, който ни помага да се усъвършенстваме“.

В този семинар ще се разглеждат темите:

  • Концепцията за дхарма и различните й значения.
  • Какво е карма?
  • Развиване на способност за по-добро разбиране (вивека) и вяра (шрадха)
  • Начини за развиване на качества, способности и принципи, които ще ни спомогнат да действаме според дхармата
  • Цел и условия за садхана
  • Важността на намерението
  • Съставни части на садханата
  • Изисквания за успех в садханата
  • Видове садхана
  • Как може садханата да ни спомогне да живеем по-добър и дхармичен живот

Предварителна програма за семинара:

Събота

Час Програма
8:00 – 8:30 Регистрация
8:30 – 9:30 Сутрешна практика
9:30 – 10:00 Почивка
10:00 – 11:00 Лекция
11:00 – 11:30 Почивка
11:30 – 12.30 Лекция
12:30 – 14:00 Обедна почивка
14:00 – 14:30 Програма
14:30 – 15:00 Почивка
15:00 – 16:00 Лекция
16:00 – 16:30 Почивка
16:30 – 17:30 Лекция
17:30 – 18:00 Почивка
18:00 – 19:00 МММ

Неделя

Час Програма
8:30 – 9:30 Програма
9:30 – 10:00 Почивка
10:00 – 11:00 Лекция
11:00 – 11:30 Почивка
11:30 – 12.30 Лекция
12:30 – 14:00 Обедна почивка
14:00 – 16:00 Програма

* Българска йога асоциация си запазва правото да прави промени в програмата по всяко време. БЙА не носи отговорност за неточности при копиране и споделяне на информацията в други социални мрежи и сайтове.

* Таксата за ученици и студенти е валидна за лица до 25 годишна възраст включително.

Ранно записване

Регистрационна форма

Моля, изберете статус:
Работещ/СлужителУченик/Студент - до 25 г.ПенсионерЙога учителУчителДругоВид регистрация *
Такса семинар 170 леваТакса семинар ученици и студенти 80 лв.


Метод на плащане *
Моля, платете в йога център "Арадхана"


Желаете ли да получавате информация за бъдещи събития? *
ДаНе


Ако желаете фактура, моля попълнете данни в полето

„Извършването на садхана за еволюцията на целокупното масово съзнание е садханата за 21-ви век. Всеки човек има своя мисия, свое предназначение. Ако не беше така, цялото творение, цялото съществование, всички философии и религии са абсолютно безсмислени.“

свами Сатянанда Сарасвати